BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie Inwestycyjne

Meritum Broker

UBEZPIECZENIE Inwestycyjne

Ubezpieczenie inwestycyjne przyjmuje trzy podstawowe formy- każda z nich swoją charakterystyką przypomina polisę na życie, jednak jej głównym celem jest zabezpieczenie funduszy na dany cel w przyszłości.

Ubezpieczenie kapitałowe z funkcją inwestycyjną polega na tym, że opłacana składka dzielona jest na części, z której jedna z nich trafia na wydzielony fundusz inwestycyjny. Ubezpieczony sam określa jaką kwotę chce przeznaczyć na zaproponowany przez ubezpieczyciela kapitał inwestycyjny. Na polisie inwestycyjnej można zyskać, jednak podobnie jak w grze na giełdzie, również stracić. Ubezpieczenie kapitałowe zawierane jest na okres do 10 lat.

Ubezpieczenie posagowe – jest to inwestycja podobna do lokaty i ma na celu wesprzeć dzieci osoby ubezpieczonej. Polisa długoterminowa trwa aż 25 lat i może być zakupiona dla dziecka w dowolnym momencie jego życia. Świadczenie można zrealizować nie wcześniej, niż przed ukończeniem 18 roku życia dziecka.

Ubezpieczenie na życie i dożycie – jest to ubezpieczenie na życie wypłacane za życia ubezpieczonemu. Osoba ta sama ustala w jakim wieku świadczenie będzie realizowane, zaś jego forma przypomina ubezpieczenie posagowe.

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.