BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Ubezpieczenie Finansowe

Meritum Broker

UBEZPIECZENIE Finansowe

Prowadzenie firmy czy przedsiębiorstwa wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie finansowe. Na rynku dostępnych jest wiele produktów, które zalicza się do ubezpieczeń finansowych. Do najpopularniejszych z nich należą zaś- ubezpieczenie kredytu kupieckiego, gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenie utraty zysku.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to forma zabezpieczenia przedsiębiorstwa, które wystawia faktury z odroczonym terminem płatności. W momencie, gdy kontrahent nie opłaci zaległości w terminie, ubezpieczony może otrzymać finansowe odszkodowanie, zgodne z zasadami zawartymi w umowie.

Gwarancje ubezpieczeniowe to inaczej pisemne zaświadczenie, które jest gwarantem do wypłaty świadczenia pieniężnego na wniosek ubezpieczonego. Żądanie beneficjent kieruje się do zakładu ubezpieczeniowego w momencie, gdy dłużnik ubezpieczonego nie wywiązuje się z umowy, a więc nie opłaca zaciągniętych zobowiązań.

Ubezpieczenie utraty zysku to pomoc dla przedsiębiorcy, który utracił część zysku w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, utrata mienia, itp.

Takie finansowe wsparcie pozwala na utrzymanie stabilności w firmie w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia.

Z nami poczujesz się bezpiecznie

Nie zwlekaj! Zadzwoń już dziś.