BROKER UBEZPIECZENIA FINANSE

Faktoring

Faktoring to usługa podbijająca serca przedsiębiorców. Jest to rozwiązanie problemów w przypadku nierzetelnych klientów, a także długoterminowych faktur, sięgających niekiedy nawet 120 dni. Faktoring jest odpowiedzią banków i doradców finansowych na stabilne utrzymanie płynności finansowej firm. Dzięki powyższej usłudze właściciel firmy nie musi martwić się o brak funduszy na spłacenie powstałych zobowiązań.

Dzięki wykupowi przez bank lub biuro finansowe faktur klienta, przedsiębiorca może prowadzić swoją firmę bez stresu i zmartwień związanych z nieuregulowanymi fakturami. Działa to na zasadzie przesyłania wybranych faktur do faktora, który może być bankiem lub innym podmiotem świadczącym usługi faktoringu. Następnie faktor zlicza zobowiązanie, za które przesyła przedsiębiorcy określony procent całej kwoty (najczęściej jest to od 80 do 90% wartości wszystkich faktur) na konto firmowe. Wówczas dłużnik pozostaje winny opłacenia w terminie zaległości na konto faktora.

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może bezpieczniej obracać zarobionymi pieniędzmi, przeznaczając je na towar lub potrzebne usługi.